Náš tým

 

Historie TJ v Horním Bradle

Historie tělovýchovné jednoty v Horním Bradle sahá až do roku 1903, do doby, kdy po celé zemi vzniká hustá základna tělocvičných jednot zvaných „SOKOL“. SOKOL šířil myšlenky Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, kteří stáli v šedesátých letech 19. století u jeho zrodu. „Tužme se“ bylo heslo, pod kterým se skrývalo nejen upevnění zdraví tělesného, ale i národní hrdosti, která je dodnes základním pilířem Sokolského svazu. V župě Nasavrcké tak na počátku 20. století vzniká tělocvičná základna, jejíž činnost je možné mapovat až do dnešních dnů, nyní však již pod jménem Tělovýchovná jednota Horní Bradlo, tedy TJ Horní Bradlo.

Historie sportovní činnosti TJ Horní Bradlo je především historií fotbalovou a tato se začala psát od roku 1932, kdy byl v Horním Bradle založen fotbalový klub, spadající pod místní tělovýchovnou jednotu. U jeho zrodu stáli pánové Karel Král, Josef Dostál z Lipky, Karel Michálek a především pan nadlesní Rajch ze Stříteže, který velmi pomohl se stavbou původní dřevěné sokolovny v roce 1936 a stal se také prvním hlavním funkcionářem fotbalového klubu. Sokolská cvičení, pro která byla budova především postavena, v té době vedli Karel Michálek a Karel Král. O chod sokolovny se staral její správce, pan Antonín Michálek, který zde měl i byt. O starém fotbalovém hřišti, které leželo původně poblíž příjezdové cesty k tomu současnému, toho již moc nevíme, ale dochovaly se zprávy, že k obecnému veselí při sportovních a kulturních srazech zde přispívala kapela pana Antonína Žemličky z Lipky.

  

Současné hřiště bylo vybudováno v roce 1960 a to zejména zásluhou pana Františka Plašila, Jiřího Daleckého a Františka Burkoně. V předchozích letech, kdy již staré hřiště nebylo k dispozici, byli hráči nuceni využívat hřiště v Bojanově. Nově zbudované hřiště tak bylo otevřeno se vší parádou a prvním zápasem proti „Krásenskému vysílači“ brádelští dokázali vysokou úroveň svých dovedností, když zvítězili poměrem 11:0. Není se však čemu divit. V Horním Bradle je tradice fotbalu nepřerušena prakticky po celé 20. století, neboť i během 2. světové války se zde fotbal oficiálně hrál. Na místních hotelech „Mareš“, „Rückl“ a v Hotelu Vršov byli v té době ubytováni členové Hitlerjugend a hřiště jim sloužilo jako výcvikové a sportovní stanoviště. Místní tedy měli o zábavu, i když jen fotbalovou, postaráno. V průběhu let sedmdesátých byly postaveny šatny hráčů, zázemí pro rozhodčí a v další modernizaci hřiště se pokračuje prakticky dodnes. Rekonstrukcí prošla také sokolovna. V roce 1989 byla dokončena výstavba nové budovy a tak mohla být 1. května 1990 nová sokolovna slavnostně předána do užívání TJ Horní Bradlo. Od té doby slouží jako zázemí pro fotbalový klub, volejbalisty a další sportovní aktivity. Stala se také oblíbeným místem soustředění různých sportovních organizací, které využívají jak tělocvičny, tak i jejího zázemí čítajícího 6 pokojů a samozřejmě také nádherné přírody, která celý areál obklopuje. V roce 2005 byl u sokolovny vybudován tenisový kurt, který může sloužit jak návštěvníkům sokolovny, tak místním obyvatelům. Sokolovna také funguje jako obecní „kulturní dům“ a můžeme ji tak označit za kulturně – sportovní centrum obce.

Ve vedení TJ se od doby jejího založení vystřídalo několik předsedů. Jmenovitě zakladatel Rajch, František Eis, Karel Michálek, Karel Král, Jiří Březina, František Burkoň, František Plašil a dodnes působící Josef Blažek. Předsedou fotbalového klubu byl po dlouhá léta pan Jiří Dalecký. K činnostem TJ patří i dnes kromě fotbalu i volejbal nebo cvičení žen. Velký ohlas v obci mají také kulturní akce, které TJ Horní Bradlo pořádá nebo se na nich podílí. Jsou to zejména tradiční „Maškarní karneval“ a průvod masek (Masopustní rej). Tyto akce se staly tradičním koloritem obce. Značné oblibě se těší také kulturně-sportovní akce, například „Memoriál“, který se pořádá ve vzpomínce na zasloužilé činovníky brádelského fotbalu nebo zápasy svobodných proti ženatým a mužů proti ženám.

 

Fotbalový klub TJ Horní Bradlo se stabilně drží v okresním přeboru Chrudimska. K jeho historickým úspěchům patří i velmi dobré umístění v „zemědělských pohárech“, které se celorepublikově pořádali až do 90. let dvacátého století. Doufejme tedy, že fotbal v Horním Bradle čeká ještě dlouhá budoucnost podpořená sportovními úspěchy a členy, kteří budou aktivity TJ Horní Bradlo nadále rozvíjet. Stejný záměr mají i tyto stránky pro všechny příznivce fotbalu a fanoušky Horního Bradla.

Převzato z původních stránek TJ Horní Bradlo vytvořených Danielem Mičíkem 
© 2007 (za poskytnutí fotografií a vzpomínek děkujeme Marii Dalecké, Františku Plašilovi a Josefu Blažkovi)