Akce mužů jsou v kalendáři zaznamenány červeně, žáků zeleně.